ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

ПАЛАВИ ПРИКАЗКИ ПОД СЛЪНЦЕТО

Четвърта група „Палавници“

2023-2024г.

 

 

Настоящият проект обединява деца, родители и педагогическият екип на група „Палавници“ и е насочен към работата в четвърта възрастова група по Български език и литература - осъществяване на допълнителни дейности за възприемане на произведения от художествената литература в екологична посока, за животни и природа, разбиране на основния сюжет в текстове, преразказване с импровизиране на реплики и подходящи невербални средства за комуникация, драматизация, илюстриране на съдържанието и героите, определяне последователността на епизодите в литературните произведения, обогатяване на речника на децата и представите им за чиста околна среда, опазване на природата и подсигуряване на условия за живот на богатия животински и растителен свят.

 

Цел: Да се обогати социалния опит на децата,  комуникативността им и артистичните им способности, чрез възприемане на произведения на художествената литература в екологична посока. Да се преоткрие многообразието в растителния и животински свят в приказките.

Задачи:

  1. Да се формира интерес на децата към произведенията на художествената литература за животни и природа.
  2. Да се усъвършенства умението за определяне на епизодите в приказката, героите, определяне на характера и да се усъвършенстват уменията за преразказване на приказка.
  3. Да се илюстрират и драматизират произведенията с използване на атрактивни материали, средства, атрибути.
  4. Да се осъзнае отговорността на човека за чиста околна среда, опазване на природата и подсигуряване на условия за живот на богатия животински и растителен свят.
  5. Да се обогати речниковия запас на децата с нови думи и включването им в ежедневната реч.
  6. Да се привлекат родителите в осъществяването на дейностите по проекта.

 

Очаквани резултати: Възприемане на произведения от художествената литература с екологична насоченост и обогатяване на личния опит, общуването, работата в екип, художествени и артистични изяви на децата, привличане на родителите в работата по проекта. Осъзнаване необходимостта за опазване на чиста околна среда за развитието на голямото разнообразие от растителен и животински свят.

 

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

 

Месец

Дейности

Задачи

Участници

1.

Септември

20.09.23г.

27.09.23г.

 

Обичам приказките

1. Актуализиране на знанията за приказки с животни и природни местности. Съставяне на списък с любими приказки.

2. Приказка за лека нощ – четене на любими приказки от родителите и събиране на снимков материал в затворената фейсбук група.

Деца, родители, учители

2.

Октомври

04.10.2022г.

11.10.2022г.

18.10.2022г.

25.10.2022г.

Хензел и Гретел

 

1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца,

родители,

учители

3.

Ноември

01.11.2022г.

08.11.2022г.

15.11.2022г.

22.11.2022г.

29.11.2022г.

Златното момиче

 

 1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца, родители, учители

4.

Декември

06.12.2022г.

13.12.2022г.

20.12.2022г.

Момче и вятър

1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца, родители, учители

5.

Януари

03.01.2023г.

10.01.2023г.

17.01.2023г.

24.01.2023г.

31.01.2023г.

Тримата братя и златната ябълка

 

 

 

 

1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца,

родители,

учители

6.

 

Февруари

07.02.2023г.

14.02.2023г.

21.02.2023г.

28.02.2023г.

 Рибарят и златната рибка

1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца,

родители,

учители

7.

Март

06.03.2023г.

13.03.2023г.

20.03.2023г.

27.03.2023г.

Палечка

 1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца,

родители,

учители

8.

 

Април

03.04.2023г.

10.04.2023г.

17.04.2023г.

24.04.2023г.

Под гъбата

1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

Деца, родители, учители

9.

Май

01.05.2023г.

08.05.2023г.

115.05.2023г.

22.05.2023г.

29.05.2023г.

Трите пеперудки

1. Възприемане на приказката.

2. Определяне на епизодите в приказката, характера на героите, преразказване. Предизвикателство към родителите заедно с децата да илюстрират епизод от приказката – герои и природна местност.

3. Беседа по илюстрациите за околната среда и природни местности в приказката – опазване и грижа за растения и животни.

4. Драматизиране на приказката в детската градина и споделяне с родителите.

 

Организиране на изложба от илюстрациите по всички приказки във фоайето на детската градина.

Деца, родители, учители

 

Изготвили:

Катя Ганчева и Габриела Костова