ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

История

 

            ЦДГ „Митко Палаузов” е открита на 13.11.1972г. с четири групи. През 1977г., поради окрупняване на детските заведения  в града,   ЦДГ №2 се обособява във филиал  към детската градина.

            През 2004г. ЦДГ„Митко Палаузов” е преименувана на ЦДГ „Слънце”.

            Първият директор на детското  заведение е Милка Чичева.  От 1985 г. , до 1987 г.  директор е Катя Павлова, а от 1987 год. до 2022 г. поста заема Наталия Христанова.

            От 2022 г. директор на Детска градина "Слънце" е Виолета Панайотова.

            ДГ “Слънце”, град Левски следва пътя, начертан от основателите си и е известна в общината и региона със:

  • съчетаване на традиции и новаторство в областта на гражданското и екологичното образование;
  • позитивно сътрудничество със семейството;
  • високи резултати на предучилищна подготовка на децата.

            Днес ДГ „Слънце”, град Левски е най-голямата детска градина на територията на Община Левски – 10 групи, с филиали в  гр. Левски, с. Асеновци и с. Градище, и с над 240 деца. В нея работи екип от компетентни и висококвалифицирани специалисти, водени от мисълта за развиване на детското заведение като модерна институция за предучилищно образование-  привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите и стимулираща за учителите.