ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

Екип на ДГ

В ДГ "Слънце", гр. Левски работи екип от компетентни и висококвалифицирани специалисти, водени от мисълта за развиване на детското заведение като модерна институция за предучилищно образование-  привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите и стимулираща за учителите. Това сме ние:

 

Директор: 

Виолета Видолова Панайотова- старши учител, магистър, II ПКС

 

Учители: 

Група „Лъвчета”

Ангелина Николова Ангелова- старши учител, магистър, V ПКС

Петя Наскова Винанчева- учител, бакалавър

 

Група „Мики Маус”

Севдие Мустафова Алиева- старши учител, магистър, II ПКС

Моника Иванова Иванова- учител, магистър, IV ПКС

 

Група „Палавници”:

Катя Добрева Ганчева- старши учител, магистър, II ПКС

Вивиан Пламенова Дечева- учител, бакалавър- по майчинство

Габриела Георгиева Костова- учител, бакалавър- по заместване

 

Група „Пчелички”

Иванка Иванова Парашкевова- старши учител, магистър, III ПКС

Снежина Иванова Любенова- старши  учител, магистър, II ПКС

 

Група „Мечо Пух”, филиал гр. Левски

Камелия Антонова Ванкова- старши учител, бакалавър

Йорданка Колева Костадинова- учител, бакалавър

         

Група „Бонбони”, филиал гр. Левски

Светлана Любенова Фидосиева- старши учител, магистър, II ПКС

Лидия Богданова Папуркова- учител, магистър, V ПКС

 

Група „Мечо Пух”, с. Асеновци

Денка Колева Станева- старши учител, бакалавър, IV ПКС

Розалия Красимирова Трифонова- учител, магистър- по майчинство

Пламена Тодорова Петрова- учител, магистър- по заместване

 

Група „Калинки”, с. Градище

Светла Йорданова Ангелова- старши учител, бакалавър, V ПКС

 

Администрация:

 

Илияна Зончева Иванова- главен счетоводител

Ралица Йорданова Иванова- домакин

Людмила Евлогиева Колева-касиер домакин

 

 

Медицински сестри:

 

Кабинетни сестри:

м. с. Веселка Ченкова Василева

м. с. Пепа Живкова Петкова

 

Яслена група „Червената шапчица”

м. с. Албена Александрова Маркова

м. с. Донка Димитрова Енчева

м. с. Камелия Алексиева Терзиева

 

Яслена група „Мечо Пух”

м. с. Виолетка Василева Генова

м. с. Елена Николаевна Величкова

м. с. Наташа Жечкова Никодимова

 

Помощник - възпитатели: 

Недка Христова Димитрова

Илияна Личкова Стефанова

Таня Пламенова Петкова- по заместване

Светлана Петкова Бейкова

Соня Ганчева Иванова

Веселка Гаврайлова Михайлова

Илияна Йорданова Димитрова

Сашка Романова Георгиева

Христинка Розенова Христова

 

Детегледачи:

Нела Иванова Христова

Цветелина Валентинова Маринова

 

Кухня:

Маргарита Петрова Недялкова-готвач

Красимира Кирова Михайлова- помощник готвач

Даниела Райкова Славева- готвач

Даниела Богданова Георгиева- готвач

Лидия Крумова Григорова- готвач

Силва Русанова Александрова- работник кухня

Габриела Димитрова Чобанова- работник кухня/ перачка

 

Огняри:

Стефан Ангелов Йончев- огняр

Румен Бончев Русев- огняр

Стефан Иванов Ангелов- огняр