ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

1 яслена група "Червената шапчица"

 

 

 

 

 

 

 

В група "Червена шапчица" ела, тук усмихнати деца, с кошничка в ръка,

пъстроцветни знания събират от зори весело играят, дружно пеят и мечтаят!

За нас се грижат,обучават и възпитават:

м.с.Донка Енчева; м.с.Камелия Терзиева; м.с.Албена Маркова;
пощник възпитател Цветелина Маринова