ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

Обществен съвет

 

ПОКАНА

за участие в Заседание №1 на Обществения съвет на ДГ „Слънце”

 

Каним Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет на ДГ „Слънце”

На 24.11.2023г.от 17:15ч., в централната сграда на детската градина.

 

Дневен ред на заседанието:

  1. Избор на Председател на ОС при ДГ „Слънце”
  2. Приемане на „Правилник за дейността на ОС при ДГ „Слънце”
  3. Запознаване със:

- Стратегия и Програмна система на ДГ „Слънце”;

-Мерки за обхват, брой деца в ДГ „Слънце”;

-Учебни помагала.

 

Докладва: Директор

 

 

 

ПОКАНА

 

За събрание на родителите, за избор  на Обществен съвет на ДГ „Слънце”

 

            Каним Ви да присъствате на събрание на родителите за избор  на Обществен съвет на ДГ „Слънце”, на 17.11.2023г., от 17:15ч., в централната сграда на детската градина.

Дневен ред на събранието:

 

1. Запознаване с „Правилник за създаването, устройството и дейността на ОС към ДГ и училищата”.

2. Определяне броя на членовете на Обществения съвет на ДГ „Слънце”, гр. Левски

3. Избор на редовни членове на ОС.

4. Избор на резервни членове на ОС.

 

 

ВИОЛЕТА ПАНАЙОТОВА

Директор ДГ”Слънце”

 

Прикачени документи

pokana.jpg
7878Untitled.jpg