ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.
В настоящия раздел предлагаме информационно-разяснителни материали, изготвени под формата на брошури и кратки видеоклипове.