ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

Здравето най-голямото богатство

Смесена възрастова група 3-6 годишни

Група „Калинки”

 

Ръководител:

Светла Ангелова – учител

Ванеса Богданова- нер. учител

Цел:

 • Осъзнаване на здравето като ценност и адекватни ориентири за опазването му;
 • Възпитаване на положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за живота и здравето на другите.

Задачи:

 • Усвояване на достъпни знания за опазване на здравето;
 • Формиране на обобщени представи за професиите на хората, които се грижат за здравето ни;
 • Осъзнаване на здравето като ценности;
 • Ориентиране в нормите на безопасно движение по улиците.

Очаквани резултати:

 • Осъзнаване на правила и норми за здравословен начин на живот;
 • Предвижда критични за здравето ситуации и се предпазва адекватно;
 • Упражняване на самостоятелна практика при спазване на правила и норми;
 • Разпознава признаци на добро здраве; Обяснява връзката на доброто здраве с престоя на чист въздух, спортуването, хигиената и храненето. Спазват норми на безопасност при спортуване на улицата;
 • Спазват правила и норми за поддържане на лична хигиена.

 

План – график на дейностите:

 

м. Септември

- „Витамини, витамини раснат в нашите градини” – запознаване с многообразието от плодове и зеленчуци и тяхната полза за здравето ни;

- „Здрав и силен с витамини” – затвърждаване знанията за плодовете и зеленчуците и класифициране по вид и ползата им за нашето здраве. Стихотворение „Витамини”.

м. Октомври

 

- „Моят любим плод” – апликиране, моделиране, рисуване. Предаване формата чрез различни техники;

- „Аз се храня здравословно” – разбиране на ценността на здравето за човека и предпазване от болест;Осмисляне на значението на хигиената, доброто настроение, редуването на активни дейности и почивка за поддържане доброто здраве;

- „Раста здрав и силен” -  събиране и разглеждане тематичен снимков материал игри за отгатване „Най-обичам /храни, напитки, спорт/”;

- „За да съм здрав и силен – слънце, въздух, вода” – затвърдяване начини и средства за закаляване на организма;

 

 

 

 

м. Ноември

 

-„Моят дневен режим” – разбиране значението на дневния режим за здравето на хората;

-„Сънища” – осмисляне значението на почивката за доброто здраве и настроение;

-„За да съм здрав” – осъзнаване основни моменти свързани със здравословен начин на живот / хигиена, хранене, редуване на дейности, спортуване/;

- „Какво да облека” – диференцииране представи за време – топло, студено и съобразяване облеклото с времето.

 • -„Обичам да спортувам” – осъзнаване значението на видовете спорт за нашите деца;

 

 

 

м. Декември

 

 • -„Моят любим спорт” – описание на кого какво е нужно. /стихотворение „Малкият спортист”;
 • -„Важно е да бъда здрав” – разговор с използване на текстове и илюстрации към подходящи стихове, гатанки, приказки свързани със здравето;
 • „Тайните на човешкото тяло” – практико-изследователска дейност, измерване на ръст, тегло. Беседа за правила и норми на здравословен начин на живот.

 

м. Януари

 

 • „Внимание опасност” – Осъзнаване здравето като ценност и адекватни ориентири за опазването му. Професии на хора, които се грижат за живота и сигурността на другите;
 • „Ти правиш ли така” – осъзнаване здравето като ценност и адекватни ориентири за опазването му ……….
 • „Щом се разболея” – осмисляне на взаимовръзката и взаимодействието между медицинските работници при опазване здравето на деца и възрастни;
 • „При кого да отида на преглед” – опознаване на професии на хората, които се грижат за живота и здравето на другите.

 

м. Февруари

 

 • „С какво си служат лекарите” – осъзнаване предназначението и функциите на предмети и средства на труда в бита и професионалната дейност на хората;
 • „Лекари и пациенти” – затвърдяване знанията чрез игри. Осъзнаване на здравето като ценност. Опознаване професията зъболекар;
 • Защо при зъболекар осъзнаване на здравето като ценност. Опознаванепрофесията зъболекар
 • „Моите зъбки” – практическо усвояване миене на зъбките с четка и паста.

м. Март

 

 • „Игра на лекари” – затвърдяване знанията за труда на медицинските работници;
 • „Безопасен път” – наблюдение движението на превозни средства и пешеходци. Запознаване с пътните знаци и маркировки;
 • „Безопасно движение” – подвижни игри – „Пешеходци”, „На червено спри, на зелено премини”;
 • „Трябва да внимавам” – познава правилата за безопасно движение по улицата./стихотворението „Светофар”/.

 

м. Април

 

 • „На улицата”
 • „Трудът на хората е нужен” – затвърждаване професии свързани с опазване на здравето ни;
 • „На кого са нужни предметите” – класифицират предмети според предназначението им;
 • „На път за детската градина” – затвърждаване правилата за безопасно движение по улицата.

 

м. Май

 

 • „Къщичка на здравето” – обогатяват знанията за здравето;
 • „Моето здраве” – стихотворения и песни на здравна тематика;
 • Моето здраве – затвърдяване стихове и песни за здравето
 • „Здравето най-голямото богатство” – открит момент пред родителите.