ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

С любов към живите същества

IV”б” група

ДГ „Слънце”- филиал гр. Левски

Цел:

           Формиране на правилно отношение към природата.

         

Задачи:

           Насърчаване за участие в практически учебни дейности изграждащи позитивно отношение към природата.          

           Активизиране на детската познавателна дейност чрез подходящи методи и форми на работа.

           Формиране на екологично отношение и изграждане на активен речник във връзка с него.

          Оказване на положително въздействие върху цялостното развитие на децата чрез осъществяване на близък контакт с природата и участие в природозащитни дейности.

 

Времеви период

Проектът ще се реализира от м. март до м. май 2024г. в специално организирано време на деня, според формата и вида на дейността.

 

 

 

 

График на дейностите

                Тема

Дейности

Срок

1.

„Необикновена красота”

1.”Необикновенни дървета”- запознаване с природни обекти.

2.”Нещата на хората”-запознаване с човешката природозащитна дейност.

3.”Цветни бомбички”- приготвяне на материали за градинката.

4.„Цветни бомбички”- засаждане на градинката.

м. Март

2.

„Малки животни с големи тайни”

1.”Нощни животни”- запознаване с живота на нощните животни.

2.”Страшни ли са насекомите”- изграждане на позитивно отношение към невидимия свят на насекомите.

3. „Кой се крие тук?”- запознаване с „мимикрия” като начин на живот.

4.”С благодарност към живия свят”- изработване на хранилки за птици.

м. Април

3.

„Кой и как”

1.”Кой замърсява природата?”- разговор беседа с екологична насоченост

2. „Как да помогна аз?”- интерактивна беседа за формиране на екологично отношение у всяко дете.

м. Май