ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

„ЧУДЕСАТА НА ПРИРОДАТА”

II б група

ДГ „Слънце” – филиал Левски

ст.учител Камелия Ванкова

учител Йорданка Костадинова

Цел:

    Формиране на отношение към природата.

 

Задачи:

      Разширяване на знанията на децата за природата и взаимовръзките в нея.

      Обогатяване на представите за екологично отношение към живия свят.

      Развиване на базови умения за  общуване с живата природа- растения и животни.

      Участие на родителите в различни форми  на взаимодействие.

 

Времеви обхват:

От 02.10.2023г до 26.04.2024г.

*Забележка- Поради ниска посещаемост на групата през м. януари не се предвиждат проектни дейности!!!

 

 

График на дейностите

 

Тема

Дейност

Участници

Ден

1

Глобална тема:

„Къде живее водата”

1.”Историята на малката капчица”

2.”Къде живее водата”/ЕО/

3. „Да пеем за водата”

4. „Дъжд” и „Водни обитатели”- по избор

 

 

1.Художествена литература

2.Разговор- беседа

3.Разучаване на песни

4.Изобразителна дейност

 

 

Деца и учители

 

 

06.10

13.10

20.10

27.10

2

Глобална тема

„Игри с вятъра”

1„Да уловим вятъра”

2.Опити с въздух

3.Подвижни игри с въртележки и бягане

4. „Хвърчило”

 

1.Изработване на въртележка от хартия.

2.Опити с балон, стъкло, книжни ленти и др.

3. Игри на открито

4.Колективен проект

 

Деца,учители и родители

 

03.11

10.11

17.11

24.11

3

Глобална тема

Как да пазим животните

1.”Кой къде живее”

2. „Диви животни през зимата”

3. „Къде зимува Врабчо”

4.”Хората се грижат за животните”/ЕО/

 

1.Разговор- беседа

2. Интерактивна беседа/презентация и игри/

3. Разговор- беседа, разучаване на песен

4. Изработване на постер с родителите

Деца,учители и родители

01.12

08.12

15.12

22.12

4

Глобална тема

„Да изчистим природата”

1.”Кой изцапа детската площадка”/ЕО/

2.Полезните отпадъци/ЕО/

3.”Писмо от едно дърво”/ЕО/

4. „Да изчистим дървото”/ЕО/

 

 

1.Разговор- беседа

2.Практическа дейност- работа с отпадъчен материал

3. Разговор

4. Практическа дейност

Деца,учители,

родители

02.02

09.02

16.02

23.02

5

Глобална тема

„Пролетно цветно пътешествие

1.”Пролетни цветя”

2.”Какво е нужно на Лукчо”/ЕО/

3.”Защо са полезни пчеличките”/ЕО/

4.”Цветя и пеперуди”

 

 

1.Разговор- беседа

2. Опити с отглеждане на растение

3. Наблюдение в природата

4. Разучаване на танц

Деца,учители

08.03

15.03

22.03

29.03

6

Глобална тема

„Гората и нейните обитатели”

1.”Какво се случи в гората?”

2.”В гората живее….”

3.Ситуативна игра- „Гората е дом”/ЕО/

4. „Да пазим гората”

 

 

 

 

1.Разговор. беседа

2. Художествена литература- гатанки, стихчета.

3. Игра с кукли петрушки.

4.Участие в празник „Седмицата на гората”

Деца,учители

05.04

12.04

19.04

26.04