ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

ТЯ Е МОЯТА СКЪПА РОДИНА

На 13.03.2024г. в  занималнята на група „Палавници“, централна сграда на детска градина „Слънце“, град Левски се проведе празничен концерт-рецитал по повод

Трети март - Национален празник на България.

Специални гости бяха начални учители от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“, представители от НЧ „Г. Парцалев – 1901“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Председателят на Общински съвет град Левски г-н Галин Грозданов.

Децата изпълниха стихове и песни за Апостола на свободата, за знамето на България, за красивите планини, реки и равнини, за несломимия български дух.

Възпитаването в родолюбие и патриотизъм е отговорност на цялото общество.

Децата от група „Палавници“ обичат своята родина България!

 

Учители г-жа Габриела Костова и г-жа Катя Ганчева